Заместник председатели на Общински съвет Харманли

Сезгин Халил Мустафа

Име: Сезгин Халил Мустафа

Роден на: 19.04.1968 г.

Образование:

 

 

Любомир Андреев Андреев

Име: Любомир Андреев Андреев

Роден на: 06.07.1984 г.

Образование: