Временни комисии

Временна комисия  за установяване , формулиране, анализиране  и разглеждане и предложения на евентуални решения на съществуващи проблеми, които произлизат от наличието на голям брой чужди граждани от различна етническа принадлежност, настанени в Регистрационно приемателен център на ДАБ в гр. Харманли

  1. Ангел Цанков – председател
  2. Емил Димитров
  3. Стефка Здравкова
  4. Веса Христова
  5. Сенан Ибрям
  6. Светлана Ангелова
  7. Росица Христозова