Решения мандат 2023-2027

Решения от № 1 до № 3 от 09.11.2023 г.

Решения от № 4 до № 9 от 15.11.2023 г.

Решения от № 10 до № 36 от 29.11.2023 г.

Решения от № 37 до № 53 от 20.12.2023 г.

Решения от № 54 до № 65 от 31.01.2024 г.

Решения от № 66 до № 87 от 16.02.2024 г.

Решения от № 88 до № 111 от 27.03.2024 г.

Решения от № 112 до 138 от 24.04.2024 г.

Решения от № 140 до 153 от 29.05.2024 г.