Протоколи от заседанията на постоянните комисии към ОбС-Харманли

Протокол №4 от 15.02.2024 г. на постоянната комисия по бюджет и финанси

Протокол № 4 от 15.02.2024 г. на постоянната комисия по управление на общинската собственост

Протокол № 4 от 15.02.2024 г. на постоянната комисия по ТУиС

Протокол № 4 от 14.02.2024 г. на постоянната комисия по законността и нормативните актове

Протокол № 3 от 14.02.2024 г. на постоянната комисия по здравеопазване и социални социални дейности

Протокол № 3 от 14.02.2024 г. на постоянната комисия по просвета и култура