Протоколи от заседанията на общински съвет

Протокол № 5 от 31.01.2024 г. на ОбС-Харманли

Протокол № 6 от 16.02.2024 г. на ОбС-Харманли

Протокол № 7 от 27.03.2024 г. на ОбС – Харманли

Протокол № 8 от 24.04.2024 г. на ОбС – Харманли

Протокол № 10 от 29.05.2024 г. на Обс – Харманли