Общински съветници

 

ПП „ГЕРБ“       
1. Ангел Цанков Ганчев

2. Валентина Бенова Добрева

3. Васил Димчев Василев

4. Веса Господинова Христова

5. Галя Андреева Братанова

6. инж.Димитър Петров Димитров

7. Динко Йовчев Тървалиев

8. инж.Йордан Крумов Малинов

9. инж.Николай Стефанов Николов

10. д-р Стефка Здравкова Стефанова

11. Таня Стойчева Иванова

 
Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“                                                                                 
1. Борислав Василев Василев

2. Диляна Господинова Комитова

3. Емил Веселинов Димитров

4. Любомир Андреев Андреев

 

Движение за права и свободи- ДПС                                                                         
1. Назми Мустафа Сали

2. Сезгин Халил Мустафа

3. Сенан Кадир Ибрям

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА  – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“                                                                                                                        
1. Светлана Николова Ангелова

2.  Стоян Живков Желев

ВЪЗРАЖДАНЕ                                                                                                              
1. Росица Тянчева Христозова